درب ضدسرقت برجسته
درب ضدسرقت CNC
درب ضد سرقت PVC

دسته بندی درب های ضد سرقت

درب ضد سرقت برجسته

درب ضد سرقت CNC

درب ضد سرقت PVC

درب ضد سرقت رویه فلزی

درب های ضد سرقت
لطفا دسته بندی محصولات را انتخاب کنید

خرید آنلاین درب های چوبی

درب های ضد سرقت  بر اساس نوع روکش چوب (راش یا گردو) ، میزان برجستگی درب و یرآق آلات مورد استفاده تقسیم بندی می شوند و شاستی کشی فلزی داخلی دربهای ضد سرقت در تمامی مدل ها بصورت یکسان می باشد. به طور مثال برخی از مدل ها که دارای طرح های بدون برجستگی ( CNC ) می باشند از درب های ضد سرقت برجسته قیمت تمام شده ی کمتری دارند. درب های ضد سرقت که با روکش گردو ساخته شده اند از درب های ضد سرقت روکش راش گران تر می باشند. برخی از درب ها دارای یرآق آلاتی از جنس برنج یا استیل می باشند که این موارد می تواند بر قیمت درب ضد سرقت تاثیر گذار باشد.