قالب چند بار مصرف فوم لس جایگزین یونولیت سقفی

لطفا به توضیحات ذیل توجه شود:
قیمت اجناس از درب کارخانه می باشد و کرایه حمل با مشتری می باشد.
قالب و درپوش ۴۶ برای تیرچه های بتنی و قالب و درپوش ۶۶ برای تیرچه های کرومیت می باشد.
پس از خریداری تحویل جنس معمولا یک هفته کاری زمان می برد.