در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه برش مکانیک BS 12

دستگاه برش مکانیک BS 12 دینام 3 فاز 2 اسب 1.5 کیلووات سیستم کار مکانیک

دستگاه برش مکانیک BS 18

تماس بگیرید
دستگاه برش مکانیک BS 18 دینام 3 فاز 5.5 اسب 4 کیلووات سیستم کار مکانیک

دستگاه برش هیدرولیک BS 22

دستگاه برش هیدرولیک BS 22 دینام 3 فاز 2 اسب 1.5 کیلووات سیستم کار هیدرولیک

دستگاه برش هیدرولیک BS 25

دستگاه برش هیدرولیک BS 25 دینام 3 فاز 5.5 اسب 4 کیلووات سیستم کار هیدرولیک

دستگاه برش هیدرولیک BS 35

تماس بگیرید
دستگاه برش هیدرولیک BS 35 دینام 3 فاز 10 اسب 7.5 کیلووات سیستم کار هیدرولیک وزن 480 کیلوگرم

دستگاه برش هیدرولیک BS 45

تماس بگیرید
دستگاه برش هیدرولیک BS 45 دینام 3 فاز 15 اسب 7.5 کیلووات سیستم کار هیدرولیک