نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

پودر بتونه

تومان20.000کیسه
 • هرمحصول به صورت کیسه می باشد و هر کیسه 5 کیلوگرم می باشد.
 • حداقل خرید 15 تن معادل یک کامیون 10 چرخ (500 کیسه 30 کیلویی یا 600 کیسه 25 کیلویی یا 750 کیسه 20 کیلویی)
 • تحویل درب کارخانه می باشد.

پودر درزگیر

تومان50.000کیسه
 • هرمحصول به صورت کیسه می باشد و هر کیسه 20 کیلوگرم می باشد.
 • حداقل خرید 15 تن معادل یک کامیون 10 چرخ (500 کیسه 30 کیلویی یا 600 کیسه 25 کیلویی یا 750 کیسه 20 کیلویی)
 • تحویل درب کارخانه می باشد.

گچ جبال

تومان15.500کیسه
 • هرمحصول به صورت کیسه می باشد و هر کیسه 30 کیلوگرم می باشد.
 • حداقل خرید 15 تن معادل یک کامیون 10 چرخ (500 کیسه 30 کیلویی یا 600 کیسه 25 کیلویی یا 750 کیسه 20 کیلویی)
 • تحویل درب کارخانه می باشد.

گچ دنا

تومان12.000تومان13.500کیسه
 • هرمحصول به صورت کیسه می باشد.
 • حداقل خرید 15 تن معادل یک کامیون 10 چرخ (500 کیسه 30 کیلویی یا 600 کیسه 25 کیلویی یا 750 کیسه 20 کیلویی)
 • تحویل درب کارخانه می باشد.

گچ سحر

تومان15.500کیسه
 • هرمحصول به صورت کیسه می باشد و هر کیسه 30 کیلوگرم می باشد.
 • حداقل خرید 15 تن معادل یک کامیون 10 چرخ (500 کیسه 30 کیلویی یا 600 کیسه 25 کیلویی یا 750 کیسه 20 کیلویی)
 • تحویل درب کارخانه می باشد.

گچ گیپتون

تومان35.000کیسه
 • هرمحصول به صورت کیسه می باشد و هر کیسه 30 کیلوگرم می باشد.
 • حداقل خرید 15 تن معادل یک کامیون 10 چرخ (500 کیسه 30 کیلویی یا 600 کیسه 25 کیلویی یا 750 کیسه 20 کیلویی)
 • تحویل درب کارخانه می باشد.

گچ مارال سمن میکرونیزه

تومان15.500تومان18.500کیسه
 • هرمحصول به صورت کیسه می باشد.
 • حداقل خرید 15 تن معادل یک کامیون 10 چرخ (500 کیسه 30 کیلویی یا 600 کیسه 25 کیلویی یا 750 کیسه 20 کیلویی)
 • تحویل درب کارخانه می باشد.