مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

فوق روان دیر گیر R366

فوق روان دیر گیر R366 فوق روان دیرگیر T R.366 با روانی بتن، بهبود کارایی و حفظ اسلامپ در هوای گرم

فوق روان کننده با کارایی مطلوبR 321

تومان789.817
فوق روان کننده با کارایی مطلوب  R 321 روان کننده بتن و کاهنده آب به میزان حداقل 20% با خاصیت حفظ اسلامپ در

فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلاتR.320

تومان1.073.930
فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات  R.320 / فوق کاهنده آب / دیرگیر کننده بتن فوق روان کننده بتن و

فوق روان کننده بتن/فوق کاهنده آب بتنR.329

تومان1.015.042
فوق روان کننده بتن / فوق کاهنده آب بتن  R.329 فوق روان کننده و کاهنده آب به میزان حداقل 15%

فوق روان کننده/فوق کاهنده آب/دیرگیر کننده بتنR 302

تومان902.644
فوق روان کننده / فوق کاهنده آب / دیرگیر کننده بتن  R 302 این محصول باعث روانی بتن و کاهش آب به

فوق روان کننده/فوق کاهنده آبR 301

تومان798.417
فوق روان کننده / فوق کاهنده آب  R 301 روان کننده و کاهش دهنده آب به میزان حداقل 15% است که

فوق روان کننده/کاهنده آب بر پایه پلی کربوکسیلاتR 303

تومان993.821
میزان مصرف بهترین میزان مصرف با انجام آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود. میزان معمول مصرف 0/3 الی